• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
 "Hızlı Çözümler Sunar"0 530 575 94 16


Neden Gereklidir

MARKA TESCİLİ NEDEN GEREKLİDİR? 

Kullandığınız ticari işaretin ayırt edici taklit edilmesinden endişe duyulması halinde, en kısa sürede tescili için TPE'ye başvurması lazımdır. Diğer gerçek ya da tüzel kişiler sizden önce markanızın tescili için başvuruda bulunabilir ve sizin hak kaybınıza sebebiyet vermektedir. Markanız tescil edilebilirlik kriterlerine sahip ise tescil edilerek on yıl süre ile korunmaktadır. Her on yılın sonunda yapacağınız yenileme talebi ile de koruma süresini istediğiniz kadar uzatmanız mümkündür. Bunun yanında ise;

·         Tescilli markanıza ait tüm haklar size ait olmaktadır. Üçüncü kişiler izinsiz asla kullanamaz.

·         Ayrıca markanızı bir başkasına devredebilir ya da kullanım hakkını verebilirsiniz.

MARKA TESCİL BAŞVURUSUNDAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR? 

Öncelikle yukarıda belirtildiği üzere marka olarak tescil edilmek istenen işaretin ayırt edici olması zorunluluktan ibarettir. Buna göre, üzerinde çalışılan işaretin ayırt edici bir işaret olmasının en baştan sağlanması gerekebilmektedir. Aksi durum işaretin tesciline engel olacağı gibi bir şekilde söz konusu işaret tescil edilse dahi üzerinde kullanılacağı ürün veya hizmetleri piyasada mevcut benzer ürün ya da hizmetlerden ayırt edilmesi sağlanmış olmayacağından markadan beklenilen hukuki ve ekonomik yararlar sağlanamayacak ve markanın etkisi çok az olabilmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi, tescil edilmesi düşünülen bir işaretin aynısının ya da benzerinin başkaları tarafından daha önce tescil için başvurusu olması ya da tescil edilmiş olması marka olarak tescilin önünde bir sorundur. Bu durumda bir benzerlik araştırmasının yapılması zorunlu bir işlemlere denir. Böylece benzer markalar önceden tespit edilecek ve başvuru maliyetleri azaltılabileceği gibi üzerine ciddi yatırımlar yapılması düşünülen bir işaretin önceden tespiti ile yeni işaretlerin bulunabilmesi önemli ekonomik avantajlar sağlayabilmektedir.

MARKA TESCİL KORUMASI NE ZAMAN BAŞLAR? 

Marka başvurusu için gerekli müracaat evraklarının TPE'ye girdiği tarih, saat ve dakika itibariyle koruma başlamaktadır. Ancak, müracaatı yapılan marka, yönetmelikte belirtilen kriterlere göre inceleme ve araştırmaya tabidir. Bu nedenle marka hakkının sağladığı yaptırımların en azından müracaatı yapılan marka TPE resmi marka bülteninde ilana çıkana kadar kullanılmaması daha sağlıklı olabilmektedir.

TÜRKİYE’ DE MARKA TESCİLİ NE KADAR SÜREDE GERÇEKLEŞİR? 

Müracaat tarihi itibariyle, tüm şartların yerine getirilmesi ve belgelerin eksiksiz olarak TPE'ye sunulması halinde müracaatın belgeye bağlanma süresi yaklaşık 11-12 aydır. Bu sürenin uzamasına, inceleme aşamasında müracaatı yapılan markanın, tescilli ve işlemde olan benzerlerinin çokluğu ya da ilan aşamasında üçüncü kişilerden itiraz gelmesi gibi sebepler yol açabilir. Bu hallerde müracaatın belgeye bağlanma süresi 18 aya çıkabilir.

MARKA TESCİLİNDE MARKA VEKİLİ İLE ÇALIŞMAK NE AVANTAJ SAĞLAR?

Tescili talep edilecek markanın, marka vekili tarafından resmi müracaat öncesinde ön araştırma ve tescil edilebilirlik değerlendirmesi sağlıklı olarak yapılmalıdır. Müracaat sonrası işlem süresinin uzun olması, tüm aşamalarda ve resmi yazışmalarda hak kayıplarının önlenmesi açısından enstitü siciline kayıtlı marka vekili ile çalışmak yararlı olacaktır.