• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
 "Hızlı Çözümler Sunar"0 530 575 94 16


Marka Tescili Nedir

AYDIN MARKA TESCİLİ


MARKA NEDİR?

Marka, bir firmaya ya da şahıs tarafından üretilen mal veya hizmetlerin, başka firma ya da şahıslar tarafından üretilen mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete marka adı verilmektedir . Marka ile ilgili en önemli kriter, kullanılan işaretin benzer ürün ya da hizmetlerden farklılaşmayı sağlayan ayırt edicilik özelliğinin bulunması gerekliliğidir.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURUMU

Türk Patent Enstitüsü (TPE), kanunlarla bu konuda yetkili kılınan özerk bir kurumdur. TPE, Ankara'da faaliyet gösteren sanayi bakanlığına bağlıdır. Türk Patent Enstitüsü'nde işlem yapma yetkisi ise, bizzat müracaat eden gerçek hak sahiplerine veya hak sahiplerini TPE nezdinde temsile yetkili ve sicile kayıtlı resmi marka vekillerine verilmiştir.

MARKA TESCİLİ YAPILAMAYACAK İŞARETLER NELERDİR?

·         Marka tarifinde belirtildiği üzere öncelikli olarak ayırt edici olmayan herhangi bir işaretin marka olarak tescil edilmesi imkânı yoktur.

·         Aynı ya da aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar tescil edilemez.

·         Sahibi tarafından izin verilmemiş bulunan tanınmış işaretler, dini değer ve sembolleri içeren işaretler ve kamu düzenine ya da genel ahlaka aykırı işaretler tescil edilemez

·         Kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel, değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren işaretler tescil yapılamaz

·         Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış işaretler marka olarak tescil yapılamamaktadır

·         Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynak konularında halkı yanıltacak işaretler marka olarak tescil yapılamamaktadır

·         Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmesi mümkün olmamaktadır.

·         Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan ya da belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları tek başına veya esas unsur olarak içeren işaretlerin tescili de söz konusu olamaz.

·         Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerinin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler de marka olarak tescil yapılamamaktadır.

Yukarıda sayılan unsurların marka olarak tescil edilerek şahıs veya tüzel kişilik adına korunması mümkün olmamaktadır.