• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
 "Hızlı Çözümler Sunar"0 530 575 94 16


Patent Kullanım Geçerlilik

Yıllık ücretler : Bir patent/f.model başvurusu veya patentin/f.modelin korunması için gerekli olan yıllık ücretler, Enstitünün bildirimine gerek olmaksızın patentin/f.modelin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde peşinen Enstitünün hesabına ödenir ve banka dekontu aslı Enstitüye gönderilir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür. Yıllık ücretlerin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen vade de ödenmemesi halinde bu ücretler, ücret tarifesinde belirlenen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde, gecikmeli olarak ödenebilir.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler içinde yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent/f.model hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle sona erer.

 

Patent/Faydalı Model Belgelerinin Geçerlilik Süreleri

İncelemeli patent belgeleri başvuru tarihinden itibaren 20 yıl süre ile geçerlidirler.

İncelemesiz patent belgeleri başvuru tarihinden itibaren 7 yıl süre ile geçerlidirler.

Faydalı Model belgeleri başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidirler.

 

Kullanma Zorunluluğu

Patent sahibi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilir. Patent sahibi  tarafından düzenlenen Enstitü nezdinde buluşu kullanmakta olduğunu kanıtlayacak resmi nitelikli kullanım belgesi, patentin kullanıldığı hakkındaki beyanı kapsamalı ve ticaret veya sanayi odaları, konu ile ilgili meslek kuruluşları veya ilgili başka kurumlarca onaylanmalıdır.