• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 "Hızlı Çözümler Sunar"0 530 575 94 16


Patent Tescili Neden Gereklidir

 • Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı veren belgeye denmektedir.
 • Eğer buluşlara patent verilmeseydi , buluşlar patentle korunmasaydı, bir buluş çıktıktan sonra yıllarca aynı ürünü kullanıyor olacak, kaliteli ürünler piyasaya çıkamayacak ve sanayi gelişemeyecek ve bilimsel araştırmalar gelişme gösteremeyecekti. Çünkü verilen patent belgesinin sayesinde bütün buluşların teknik içeriği yayınlanma hakkındadır. Patentlerin yayınlanması sayesinde araştırmacılar, bilim insanları, sanayiciler patentlerin içeriğini incelemekte , bu incelemenin neticesinde incelemeyi yapanlar daha iyisini nasıl yaparım? Sorusunu sorarak, tekniği daima bir ileri safhaya götürmeye çalışırlar.
 • Patentli bir buluş; alınıp, satılabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelmektedir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği olabilmektedir.
 • Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithalatı durdurma hakkı veren bir belgedir.
 • Sanayi alanındaki yenilik ve buluşlar, prodüktivitenin ve ekonomik büyümenin ana faktörlerindendir ve Yenilik/buluş genel olarak yeni mamüllerin ve yeni usüllerin bulunması ve geliştirilmesi ve bunların ekonomiye intikalini sağlayan gelişim olarak kabul edilen belgelere denir.
 • Etkili bir patent sistemi, ülke içinde ekonomik büyümeyi beraberinde getirebilmektedir. Tarihi gelişmeler, etkin bir korumayı gerçekleştiren bir patent sisteminin ülkenin ekonomik gelişmesini de beraberinde getirdiğini gösterir. Diğer taraftan, teknolojinin tarihi gelişmesini, patent dökümanlarını incelemek suretiyle tesbit edebilmek de mümkün olmaktadır.
 • Patent, teknolojik literatürün bir parçasıdır. Patent ayrıca önemli bir teşvik aracı da sayılır. Etkin bir patent sistemi, buluşçu  yetenekleri buluş yapmaya, iş adamlarını da yapılan buluşları sanayiye uygulamak suretiyle değerlendirmeye teşvik eder. Patentler, tarım dahil tüm sanayi dallarında teknolojik ilerleme getirecek araştırma ve geliştirme faaliyetinin oluşmasını teşvik eden ve teknik bilginin yayılmasında birinci derecede rol oynayan etkenlerdendir. Patent teşvik sistemi, sağladığı koruma itibariyle, imalat faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve etkin bir rol üstlenmiştir.
 • Sınai hakların teknolojik gelişme açısından önemini özellikle patentler, faydalı modeller ile sınai resim ve modellerde görmek mümkündür.
 • Sınai hakların tanınması ve korunması bir yandan araştırma ve geliştirmenin teşviki ile teknik bilgilerin değerlendirilerek yaygınlaşmasını sağlarken, öte yandan da ülke içinde ve dışında olmak üzere teknoloji transferine uygun zemini hazırlar.